Höstens träningsschema

(Med hänsyn till rådande rekommendationer och riktlinjer hälsomyndigheten har gällande COVID-19)

  • Städning efter träningspass
    Alla som medverkar och tränar på passen måste gemensam städa efter passet som man tränat. (På våra junior- och barnpass ska även föräldrar hjälpa till att städa) 
  • Undvik omklädningsrum och samlingsytor i den mån det går. Byt om hemma före och efter träning.
  • Ingång vanliga vägen med insläpp precis när passet börjar. Inget häng i dojon innan träning om annan träning pågår. Vid passets slut hjälps alla till med städning.
  • Utgång genom bakdörren (ta med väskor och kläder in i dojon när du börjar träna). Detta för att undvika trängsel vid huvudentrén.
  • Max 50 personer i lokalen samtidigt. Barn och juniorer får därför endast ha med en vuxen åskådare.